Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti

Číslo projektu:
HS95/02
Řešitel RILSA:
Milan Polívka
Řešitel:
PhDr. Jiří Šandera
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
STEM s.r.o.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2002
Trvání do:
2003
Popis:

Projekt byl zaměřen na flexibilní zaměstnávání a pracovní dobu v České republice po novele Zákoníku práce. Autoři formulují doporučení obsahující konkrétní programy a schémata podporující další rozvoj flexibilních pracovních vztahů a forem pracovní doby.