Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti

Číslo:
HS95/02
Řešitel:
Milan Polívka
Řešitel cizí:
PhDr. Jiří Šandera
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
STEM s.r.o.
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2002
Doba řešení do:
2003
Popis:

Projekt byl zaměřen na flexibilní zaměstnávání a pracovní dobu v České republice po novele Zákoníku práce. Autoři formulují doporučení obsahující konkrétní programy a schémata podporující další rozvoj flexibilních pracovních vztahů a forem pracovní doby.