Analýza a prognóza problematiky restriktivních opatření v zařízení sociálních služeb

Číslo:
HR180/09
Řešitel:
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2009
Doba řešení do:
2009
Popis:

K provedení výzkumu vede potřeba získání podkladů k problematice užívání restriktivních opatření v zařízení sociálních služeb v návaznosti na změny, které v dané oblasti probíhají. Změny, které podmiňují nutnost užívání restriktivních opatření, vycházejí ze zákona o sociálních službách, předpokládaného růstu počtu seniorů a osob se zdravotním postižením, zdravotního stavu populace, změn v oblasti zdravotnictví a dalších faktorů. Výzkum by měl poskytnout reprezentativní údaje pro koncepční činnost v oblasti sociálních služeb na celostátní úrovni.