Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Číslo projektu:
HR181/09
Řešitel RILSA:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2009
Trvání do:
2009
Popis:

Cílem projektu je provedení analýzy a prognózy potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a postižené osoby. V rámci projektu budou získány informace o dostupnosti a struktuře těchto sociálních služeb v ČR, o jejich kvalitě z hlediska standardů kvality sociálních služeb, o podpoře a službách pro osoby pečující o seniory a postižené v jejich domácím prostředí. Cílem projektu je rovněž předložit návrh opatření na rozvoj služeb, podporujících život v přirozeném sociálním prostředí, kvalifikovaný odhad potřeby investic do pobytových služeb, návrh opatření na zajištění dostupnosti a návaznosti zdravotních a sociálních služeb.