Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita

Číslo projektu:
2D06004
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Sylva Höhne , Ing. Martin Holub, Ph.D. , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , Milan Šlapák, MBA , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. , Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. , Mgr. Jaromíra Kotíková , Simona Severová
Řešitel:
Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc
Poskytovatel:
MŠMT
Příjemce:
Univerzita Karlova v Praze, řírodovědecká fakulta
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2006
Trvání do:
2011
Popis:

Základní součástí projektu „Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita“ byla realizace druhé vlny panelového šetření Generations and Gender Survey (GGS). To poskytlo reprezentativní data pro analýzy demografických a sociálních jevů, zejména týkajících se formování rodin, života různých socio-demografických skupin českého obyvatelstva a mezigeneračních a genderových vztahů. Hlavní dosažené cíle projektu byly: 1) Na základě dat dvou vln panelového šetření GGS a dalších datových zdrojů byly provedeny a publikovány analýzy k tématům demografického chování, demografického stárnutí, zdraví obyvatelstva, genderových nerovností a rodinné politiky. 2) Byly provedeny analýzy sociálněekonomických souvislostí stárnutí vyplývajících z nižší produktivity práce a dynamiky výdělků ve vyšším věku (postavení osob starších 50 let na trhu práce a jejich příjmy, spotřební vydání a zvyklosti seniorů). 3) Bylo realizováno šetření o finanční gramotnosti jako součásti přípravy na stáří a s ohledem na preference životního stylu ve vyšším věku. Výsledky byly publikovány v kontextu celoživotního vzdělávání a aktivního stárnutí. 4) Na základě provedených analýz byly v rámci jednotlivých publikovaných článků a statí formulovány dopady, příp. závěry, pro veřejné politiky, především rodinnou, ale také např. trhu práce, zdravotní, fiskální, vzdělávací, bytovou či politiku rovných příležitostí.

další spoluřešitelé: Baštýř Ivo Ing., Kotýnková Magdaléna  Ing. CSc., Pollnerová Štěpánka  Mgr., Prušvic David  Ing., Vlach Jan Ing., Nekolová Markéta Mgr.