PhDr. Tomáš Soukup

výzkumný pracovník
T:+420 224 972 677
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
2008 (současné studium)- PhD. studium, obor sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU, Brno
2006, Mgr., sociologie, specializace trh práce, Fakulta sociálních studií MU, Brno
2003, Bc., politologie a sociologie, Fakulta sociální studií MU, Brno
2003, Bc., etnologie a muzeologie, Filozofická fakulta MU, Brno

Odborné zaměření:
trh práce, aktivní politika zaměstnanosti, populační studia, rodina, demografie, metodologie výzkumu, analýza dat

Odborné stáže:
září 2003 – únor 2004: Friedrich Schiller Universität