PhDr. Miroslava Horecká

výzkumná pracovnice
Biografie

Odborné zaměření:
trh práce