Mgr. Petr Najman

výzkumný pracovník
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
2011, Mgr., Právo, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Odborné zaměření:
rodina, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, sociální služby

Členství v orgánech:
Předseda poradního sboru hejtmana Karlovarského kraje k plnění úkolů na úseku sociálně-právní ochrany podle § 38a odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Člen Výboru Asociace Dítě a Rodina, z.s.