Mgr. Oleksandr Stupnytskyy

Výzkumný pracovník
Biografie

Oleksandr Stupnytskyy vystudoval ekonomii se specializací na trh práce na CERGE-EI v Praze (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK – Národohospodářského ústavu AV ČR). Hlavními tématy jeho odborného zájmu jsou trh práce, aktivní politika zaměstnanosti a pracovní migrace.

Vybrané publikace
  • MAREŠOVÁ, Helena, Marie TÁBORSKÁ, Oleksandr STUPNYTSKYY, Petr VÍŠEK & Helena VYCHOVÁ, 2022. Reflexe záchranné sociální sítě v období covidu-19. Výzkumná zprava. Praha: RILSA.
  • LICHARD, Tomáš & Oleksandr STUPNYTSKYY, 2020. Souhrnná metodika modelového aparátu predikci trhu práce. Projekt Predikce trhu práce – Kompas 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • LICHARD, Tomáš & Oleksandr STUPNYTSKYY, 2020. Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce. Projekt Predikce trhu práce – Kompas 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • STUPNYTSKYY, Oleksandr, 2011. Hodnocení vzdělávacích programů pro nezaměstnané. FÓRUM sociální politiky, 5(1), 13–17.