Kvantitativní metody

Oddělení Kvantitativních metod poskytuje podporu v oblasti nejnovějších metodologických postupů všem výzkumným oddělením výzkumného ústavu. Samostatně realizuje projekty s významně náročným metodologickým přesahem. Spolupracuje na výzkumných šetřeních s externími partnery, kde zajišťuje metodologickou podporu.

Výzkumný pracovník a vedoucí oddělení
T:+420 211 152 771