Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Oddělení:
Biografie

Lucie Cviklová vystudovala sociologii na Filosofické fakultě UK a na New Social for Social Research v New Yorku. Doktorát získala v oboru Politologie na Université Paris X- Nanterre – diplom byl nostrifikován Filozofickou fakultou UK (Ph.D., 2006). Odborně se zaměřuje na dlouhodobý výzkum evropských, ekonomických a společenských procesů na základě vybraných teoretických přístupů – klíčovými perspektivami pro vyhodnocování empirických údajů jsou první, druhá a třetí generace Kritické teorie. Zaměřuje se také na porušování lidských práv v různých politických režimech, teoretické interpretace postkomunismu, totalitních a posttotalitních systémů, dlouhodobý vliv globalizace na ekonomické a společenské systémy. V letech 2014 až 2018 přednášela na Filosofické fakultě UK, Fakultě sociálních studií UK a v letech 2015 až 2018 na Fakultě humanitních studií UK.

Vybrané publikace
  • CVIKLOVÁ, Lucie, 2017. Transnacionální demokracie a lidská práva: Beckovo uplatňování kosmpolitismu a Habermasova perspektiva demokratické juridifikace. In. Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 273–289
  • CVIKLOVÁ, Lucie, 2015. Direct and indirect racial discrimination of Roma people in Bulgaria, the Czech Republic and the Russian Federation. Ethnic and Racial Studies, 38(12), 2140−2155
  • CVIKLOVÁ, Lucie, 2015. Path Dependency Regarding Forms of Ownership through the Conception of Political Capitalism. Prague Economic and Social History Papers, 22(1), 69–81
  • CVIKLOVÁ, Lucie, 2013 Advancement of Human Rights of LGBT Minority: Advancement of Human Rights Standards for LGBT People Through the Perspective of International Human Rights Law. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing (LAP)
  • CVIKLOVÁ, Lucie, 2013. Rozvoj interkulturní komunikativní kompetence v českém vzdělávacím systému na základě perspektivy relevantních rámců. In. Multikulturní vzdělávání: od teorie k praxi. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 185−202