JUDr. Daniela Bruthansová

výzkumná pracovnice
T:+420 224 972 684
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1980, JUDr. Právnická fakulta UK v Praze
1977, absolvent právnické fakulty, Právnická fakulta UK Praha

Odborné zaměření:
právo sociálního zabezpečení se zaměřením na sociálně-zdravotní problematiku, medicínské právo, pracovní právo

Pedagogická činnost:
1991 – dosud: 1. LF UK Praha katedra sociálního lékařství
2002 – dosud: Vysoká škola aplikovaného práva katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
srpen 2005: Summer School in Social Science Data Analysis

Členství v radách a komisích:
člen česko-německé společnosti pracovní rehabilitace