Ing. Jaroslav Kux

výzkumný pracovník
T:+420 22497 2821
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1952, Vysoká škola věd hospodářských, Praha (později Vysoká škola ekonomická, Praha)

Odborné zaměření:
analýza makroekonomického vývoje, trh práce, politika zaměstnanosti, mezinárodní srovnání

Pedagogická činnost:
kurzy statistiky pro nové pracovníky oblastních statistických orgánů a podniků

Odborné stáže:
1991, 6 týdnů, Bureau of Labor Statistics, Washington D.C., USA
1990 ľ 1996 externí konzultant OECD, EK, ILO

Členství v radách a komisích:
1990 ľ 1998 člen redakční rady časopisu Statistika
1990 ľ 1992 expert vlády v tripartitní Radě hospodářské a sociální dohody
1990 ľ 1994 člen řady pracovních komisí EHK a Eurostatu
člen mezinárodních institucí IARIW, EACES, EALE, EAEPE