Ing. Daniela Lusková MPA

výzkumná pracovnice
Biografie

Odborné zaměření:
trh práce