doc., Ing. Jiří Winkler Ph.D.

výzkumný pracovník
T:+420 549 498 029
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
2002, PhD. (veřejná a sociální politika), Fakulta sociálních věd UK Praha
2000, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
1984, sociologie , Filosofická fakulta MU v Brně

Odborné zaměření:
trh práce, politika zaměstnanosti, řízení a reforma programů sociální politiky, teorie evaluačního výzkumu

Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): Evaluační výzkum, Základy teorie organizace
magisterské studium (FSS MU): soudobé problémy sociální politiky, teorie organizace a řízení, politika zaměstnanosti a pracovního trhu, tvorba a implementace sociálních programů
doktorské studium: metody výzkumu v sociální politice a sociální práci (FSS MU)

Odborné stáže:
1997 (1 semestr): Institute of social policy, University of Plymouth UK