Dagmar Popová

informační pracovnice
T:+420 224 972 693
Biografie

Nejvyšší vzdělání:
1978, kurs pro pracovníky ÚVTEI pořádaný Institutem ÚVTEI
1949-1951, Ekonomická škola v Praze
1945-1949, Reálné gymnázium v Praze

1975, státní zkouška z angličtiny – překladatelská
1974, státní zkouška ze španělštiny – překladatelská
1968, státní zkouška ze španělštiny – všeobecná
1962, státní zkouška z angličtiny – všeobecná