Článek

Wellbeing economy − ekonomika dobrého života Jiří Silný

Abstrakt

Ekonomika dobrého života (wellbeing economy) je široký koncept, který rozvíjejí nevládní organizace i některé vlády a mezinárodní organizace, jako je OECD. Text se pokouší vymezit hranice tohoto pojmu podle toho, jak je v různých prostředích diskutován, a zhodnotit potenciální přínosy tohoto konceptu. Jako reakce na různé krizové jevy spojené s neoliberální ekonomickou praxí zaměřenou na růst a maximalizaci zisků navrhuje ekonomie dobrého života demokratické stanovení ekonomických cílů tak, aby zajistily sociální a ekologickou udržitelnost. Taková změna myšlení i ekonomické praxe už na mnoha místech probíhá a otevřenou otázkou zůstává, jak hluboko a jak široce se projeví.

Přečíst článek