Článek

Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech Jan Mertl

Abstrakt

Článek zkoumá situaci univerzálního penzijního systému ve vztahu k trhu práce, demografickým změnám, kvalitě života a existenci speciálních penzijních schémat ve vazbě na zdravotně-sociální  situaci zaměstnanců. Zabývá se vazbami univerzálního penzijního systému a případných speciálních penzijních systémů, hledisky jejich posuzování a sociálně-politickým významem. Jako příklad  poslouží aktuální situace v českém hornictví. Ukazuje též možnou roli indikátorů QALY a DALY ve vztahu k výzkumnému problému. Vychází z principu, že univerzální penzijní systém je základní variantou důchodového zabezpečení dostupnou každému zaměstnanci, resp. občanovi daného státu a speciální penzijní systémy chápe jako nadstavbu tohoto systému.

Klíčová slova
univerzální penzijní systém, speciální penzijní systém, kvalita života, penze, QALY
Přečíst článek