Článek

Sociologie moderny Jan Keller

Abstrakt

Wagner, Peter: Soziologie der Moderne. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag 1995, ISBN 9783593353937

Kniha pojednává o ústředním tématu celé sociologie, tedy o povaze a vývoji moderní společnosti. Její autor popisuje krajně rozporný proces, jímž modernita během posledních staletí prošla. Poté, co se ustavila spíše jen v proklamativní rovině, čelila rozsáhlé krizi, jež byla důsledkem neúplnosti jejího projektu. Tuto krizi se podařilo vyřešit ustavením organizačních struktur, které společnost sociálně stabilizovaly, činily tak ovšem za cenu jistých regulací a omezení. Volání za rušení těchto regulací stojí u kořene druhé krize modernity, kterou aktuálně prožíváme. Zatím nelze s jistotou říci, zda se z této krize zrodí společnost větší svobody a většího pokroku, anebo převládne chaos, jenž by naopak zvýšil rizika regresu.

Přečíst článek