Článek

Připravenost v oblasti sexuality a rodičovství: zkušenosti a perspektivy mladých lidí s mentálním postižením Jana Bernoldová − Marija Revická − Iva Strnadová − Kateřina Sedláková

Abstrakt

Přístup ke srozumitelným informacím, podpora a vzdělávání v oblasti sexuality zásadně snižují rizika zranitelnosti populace osob s mentálním postižením. Cílem předloženého výzkumu bylo analyzovat, jakých informací a jaké podpory v oblasti sexuality se dostává mladým lidem s mentálním postižením. Dvanáct zúčastněných osob s mentálním postižením vnímalo sexuální výchovu jako užitečnou, nicméně jejich znalosti z této oblasti byly omezené. Sexuální osvěty a výchovy se jim v rodině nedostávalo a v mnoha případech ani ve škole. Jejich sexuální výchova byla redukována na biologická témata a směřovala k prevenci před zneužitím a těhotenstvím. Tito mladí lidé byli nedostatečně připraveni na partnerský život a rodičovství. Účastníci výzkumu uvedli pozitivní zkušenosti s podporou poskytovanou sexuálními důvěrníky v rámci sociálních služeb.

Klíčová slova
mentální postižení, sexuální výchova, sexualita, partnerské vztahy, plánování rodičovství
Přečíst článek