Článek

Občanské a sociální kompetence u žáků základních škol v kontextu socioekonomicky znevýhodněného prostředí Jarmila Klugerová, Lukáš Stárek

Abstrakt

Příspěvek podporuje myšlenku správného nastavení výchovně vzdělávacího programu, který je zaměřen na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, zaměřený na uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu a rozvíjející praktické dovednosti potřebné k  ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku).

Přečíst článek