Článek

Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích – inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemi Ladislav Průša

Abstrakt

Cílem předloženého příspěvku je poukázat na některá možná řešení, která by na základě mezinárodní komparace systémů sociálních služeb ve vybraných evropských zemích bylo vhodné promítnout do systému sociálních služeb v ČR. Je zřejmé, že odlišné uspořádání sociálních systémů  v jednotlivých evropských zemích významným způsobem determinuje možnosti promítnutí řady principů, které jsou v nich uplatňovány. Klíčový zdroj informací je proto nutno hledat především ve středoevropských zemích – zejména v Německu, v Rakousku a na Slovensku, neboť v  těchto zemích jsou při řešení jednotlivých sociálních situací uplatňovány v zásadě obdobné principy jako v naší zemi.

Klíčová slova
sociální služby, mezinárodní komparace, Německo, Rakousko, Slovensko
Přečíst článek