Článek

Lidské zdroje v integračních sociálních podnicích Marie Dohnalová − Kateřina Legnerová − Marek Stříteský

Abstrakt

Článek se věnuje problematice integračních sociálních podniků v České republice. Mimo vlastní zaměstnávání znevýhodněných osob tyto typy podniků nabízejí rekvalifikaci a odborné poradenství. Příspěvek představuje výsledky výzkumu lidského kapitálu v českých integračních  sociálních podnicích v roce 2020. Výzkumný vzorek tvořilo 52 případových studií integračních sociálních podniků různých právních forem. Výzkum potvrdil nezastupitelnou roli tohoto typu podniků při zaměstnávání lidí ze znevýhodněných sociálních skupin.

Přečíst článek