Článek

Jak zajišťovat kvalitu péče o seniory Kateřina Kubalčíková

Abstrakt

Jabůrková, Milena – Mátl, Ondřej: Kvalita péče o seniory: Řízení kvality dlouhodobé péče Praha, Galén 2007, 176 s.

Přečíst článek