Článek

Jak vysvětlit dynamiku sociální politiky a politického rozhodování s využitím různých koncepcí rozhodování Miroslava Rákoczyová

Abstrakt

Jiří Winkler: Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. Brno, Masarykova univerzita, 2007. 244 s. ISBN 978-80-210-4486-9

Přečíst článek