Článek

Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří

Abstrakt

Cílem tohoto článku je krátce představit projekt „Finanční gramotnost jako součást přípravy na stáří“ realizovaný VÚPSV, v. v. i., v rámci grantového projektu „Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita“. Záměrem tohoto výzkumu je analyzovat orientaci populace předdůchodového věku v okruhu otázek spjatých s problematikou individuálního důchodového plánování.

Přečíst článek