Článek

Digitální pracovní platformy a platformová práce v České republice Jana Váňová − Soňa Veverková

Abstrakt

Text shrnuje výsledky projektu Nové formy zaměstnávání − past či budoucí cesta?. Věnuje se českým digitálním pracovním platformám a jejich obchodním modelům. Z analýzy 95 českých digitálních pracovních platforem vyplývá, že téměř 100 % pracovníků, kteří pracují pro české digitální pracovní platformy, je sebezaměstnaných. Toto uspořádání vztahů mezi digitálními pracovními platformami a jejich pracovníky nutně přináší otázku, zda a do jaké míry je v tomto typu podnikání běžný švarcsystém. Analýza českých digitálních pracovních platforem ukazuje, že obchodní modely těchto platforem jsou značně heterogenní, a chceme-li zjistit, zda konkrétní digitální pracovní platforma využívá švarcsystém, je nutné prostudovat její obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi digitální pracovní platformou, pracovníkem (dodavatelem) a zákazníkem (odběratelem). K podpoře snah, aby se z platformové práce nestala prekérní forma zaměstnávání, tento policy paper doporučuje například důslednější kontroly prováděné Státním úřadem inspekce práce, zapojení odborů do ochrany platformových pracovníků, certifikaci digitálních pracovních platforem, redefinici závislé práce a legislativní zakotvení statusu platformového pracovníka.

Přečíst článek