Článek

Determinanty odchodu do předčasného důchodu Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša

Abstrakt

Článek identifikuje faktory, které determinují rozhodnutí odchodu do předčasného starobního důchodu v podmínkách České republiky. Dále autoři analyzují relativní význam těchto faktorů ve  srovnání s faktory determinujícími odchod do důchodu k věkové hranici odchodu do důchodu a po ní. V tomto kontextu se ukazuje, že ekonomický status osoby a faktor zdraví hrají zásadní roli,  analýza však zároveň zdůraznila vazby skupiny faktorů týkající se pracovní situace osoby. Závěry tedy podporují komplexní přístupy důchodové politiky ke zvyšování reálného věku odchodu do  důchodu.

Klíčová slova
Důchodový systém, odchod do důchodu, předčasný důchod.
Přečíst článek