Článek

Budoucnost stárnutí v Evropě: Dlouhověkost jako kapitál Lucie Vidovićová

Abstrakt

Walker, Alan (ed.): Budoucnost stárnutí v Evropě: Dlouhověkost jako kapitál. Překlad Lucie Kellnerová Kalvachová. Středokluky: Zdeněk Susa, 2021, 338 stran, ISBN 978-80-88084-31-0.

Recenze se věnuje českému překladu publikace založené na výsledcích multinárodní studie MOPACT. Recenzentka konstatuje, že kvalitní práce tohoto typu v českém jazyce nejsou příliš dostupné, a proto tento překlad vítá, mj. také jako vhodné čtení pro studující se zájmem o sociální  gerontologii. Kromě věcného obsahu recenze pozitivně hodnotí také možnost poznat výzkumné projekty financované z velkých evropských výzkumných struktur. Podle recenzentky mají autorské kapitoly až na jednu výjimku velmi dobrou úroveň a přinášejí relevantní informace  využitelné jako podklad pro řešení otevřených otázek v daných tematických kontextech.

Přečíst článek