Článek

Analýza zpětné vazby účastnic projektu „Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze−západ“ Drahomíra Zajíčková, Petra Jedličková

Abstrakt

Rovnost občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních principů demokratické společnosti. Jedním z prostředků posilování principu nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny je  vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Pod pojmem slaďování pracovního, soukromého a rodinného života je obecně míněno  to, jakou mají zaměstnanci možnost skloubit svou práci, resp. výdělečnou činnost, se svými dalšími zájmy a mimopracovními povinnostmi. Text se zabývá analýzou zpětné vazby účastnic vzdělávacího kurzu projektu ESF ČR řešeného v rámci výzvy „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života“ umožňující ženám zahájit a rozvíjet podnikatelskou činnost jako jeden z nástrojů pro slaďování pracovního a soukromého života.

Přečíst článek