Článek

Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi Milan Šlapák

Abstrakt

Článek hodnotí návrh Důchodové komise na zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodu mezi manželi a jako vhodnější alternativu navrhuje zvážení zavedení sdílení důchodových práv podle švýcarského vzoru. Dopady takové reformy následně analyzuje z hlediska dopadu na důchody mužů a žen a z hlediska dopadů na bilanci důchodového účtu České republiky.

Klíčová slova
důchodový systém, důchodová reforma, modernizace důchodového systému
Přečíst článek