Článek

Akademická svoboda jako filosofický problém Martin Brabec

Abstrakt

Benda, Libor: Akademická svoboda jako filosofický problém: pravda, spravedlnost a profesionální zodpovědnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2020, 172 stran, ISBN 978-80-7419-304-0.

Recenzovaný titul jako jeden z prvních v českém jazyce na teoretické rovině poměrně podrobně zpracovává téma akademické svobody. Autor ukazuje, že akademická svoboda je profesní výsada, je vázána na její výkon a nesmí být zaměňována za svobodu slova či intelektuální svobodu. Dále upozorňuje, že jak definice akademické svobody, tak i její zdůvodnění závisí na vymezení funkce akademie ve společnosti, kde autor knihy následně rozlišuje mezi přístupem epistemickým a sociálním. V poslední části se vůči těmto přístupům vymezuje a předkládá vlastní koncepci, tzv. profesionalizované pojetí akademické svobody. Kniha přehledně a jasně seznamuje se základními pojmy a koncepcemi v současných diskusích o akademické svobodě, takže může sloužit i jako zdařilý úvod do dané problematiky. Praktickou, aplikační roli práce ale snižuje, že v ní není zpracována právní rovina dané problematiky. Na druhé straně je třeba ocenit, že autor přichází s vlastní, velmi dobře rozpracovanou teorií akademické svobody.

Přečíst článek