Fórum sociální politiky – 5/2017

Fórum sociální politiky 05/2017
Fórum sociální politiky – 05/2017 [1,03 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovoluji si Vás opět oslovit s dalším číslem našeho časopisu. Ano, dětem začala škola a venku je podzim, po teplých letních dnech se příroda pomalu připravuje na odpočinek, listí padá, rána jsou chladná, občas  prší a je sychravo. Babího léta jsme si letos opravdu moc neužili. Ale podzimní čas má samozřejmě i pozitivní stránky. Třeba rostou houby, konečně. Nebo se můžete projít, příroda je nádherně barevná, úplně jinak než v jiných ročních obdobích, je taková tichá, zadumaná. Anebo si můžete uvařit teplý čaj či dobrou kávu, zalézt si do peřin bez výčitek svědomí, že Vám venku něco uteče a přečíst si něco zajímavého. Třeba některý z článků, které jsme pro Vás tentokrát připravili.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Připravenost sociálních pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením Zdeňka Adamčíková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Martin Chvál
Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví Tereza Pospíšilová, Aneta Marková
Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči Olga Hubíková, Jana Havlíková
Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 Olga Bičáková
Sociokulturní problematiky nerovného postavení žen a mužů v dělbě práce Marek Merhaut
Novinky v knižním fondu
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., na léta 2018−2022 RILSA