Fórum sociální politiky – 3/2020

Fórum sociální politiky 03/2020
Fórum sociální politiky – 03/2020 [822,92 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

časopis Fórum sociální politiky se k Vám nyní dostává v dosud největším rozsahu − na 48 stranách jeho 3. čísla Vás čeká hned pět recenzovaných článků a tři recenze. Je tomu tak proto, že následující dvě vydání FSP budou monotematická a nechtěli jsme velmi zajímavé a aktuální příspěvky odsouvat až  na zimu. Tím spíše, že část nynějších článků bezprostředně navazuje na stati, které jsme publikovali v přechozích třech číslech FSP.

[…]

S přáním inspirativního čtení a hezkého léta

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru Geoffrey Pleyers
Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě Jaroslav Vostatek
Iracionalita státní podpory transformovaných fondů ve světle jejich z(ne)hodnocení: Využití opt-in strategie pro vyšší výnosy s nižším rizikem v DPS Petr Brabec
Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství Alena Křížková − Kristýna Pospíšilová − Romana Marková Volejníčková − Hana Maříková
Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova Petr Holpuch − Olga Nešporová
Vývoj politiky zálohovaného výživného prizmatem teorie sociální konstrukce cílových populací Kamila Vlčková − Jitka Čampulková
Projekt Krajská rodinná politika Jitka Chrtková − Kateřina Drnková Jačková
Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva (1955−2015) Jan Mertl
Metodologie výzkumu politiky Pavel Horák
Genderové nerovnosti v odměňování: Problém nás všech Anna Rybová
Novinky z publikací a činnosti VÚPSVu RILSA
Novinky v knihovním fondu VÚPSVu RILSA