Fórum sociální politiky – 1/2018

Fórum sociální politiky 01/2018
Fórum sociální politiky – 01/2018 [580,59 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám první letošní číslo našeho časopisu, a to již 12. ročníku! Máme za sebou vánoce a silvestra, ale také prezidentské volby a zatím stále probíhající jednání o ustavení vlády, inu nebyl to rozhodně nudný začátek roku. Nikdo nevíme, co nám letošní rok přinese, ale je to zase osmičkový rok a ty jsou pro naši republiku osudové. Tak nám všem přeji, aby tenhle rok byl spíše rokem souznění a porozumění, a aby nám osud nepřichystal nějaká nepříjemná překvapení. Doufám, že si i v hektických dnech začátku roku najdete chvíli k přečtení našeho časopisu, protože i tentokrát je nabídka velmi zajímavá. Tak mi tedy dovolte krátkou ochutnávku.

[…]

Vaše Hana Roztočilová
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu jeho řízení a správy Pavel Horák
Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců Lenka Říhová
10 let se Sdílením z Telče Hana Roztočilová
Situace v léčebnách dlouhodobě nemocných
Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti Drahomíra Zajíčková
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku