RILSA na Evropském festivalu filozofie

RILSA na Evropském festivalu filozofie

02. 07. 2024

Evropský festival filozofie se od roku 2007 koná ve Velkém Meziříčí. Cílem je vrátit filozofii na místa jejího vzniku, tedy na veřejná prostranství, a rozvíjet tak i u široké veřejnosti hlubší porozumění světu.       

Na letošním červnovém, již 18. ročníku Evropského festivalu filozofie, tentokrát zaměřeném na „přirozené a umělé“, přednesli své příspěvky také ekonomové Robin MaialehJitka ŠpeciánováVýzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Oba byli účastníky panelu věnovaného budoucnosti práce.

Robin Maialeh, ředitel RILSA, hovořil o tom, jak to, co vnímáme jako přirozené, si zároveň žádá civilizovat. To se týká nejen přirozenosti mezilidských interakcí, ale i trhu, který se v mnohém odvolává na přírodní zákonitosti. Částečným řešením, jak civilizovat přirozené, by mohly být redistribuční politiky.

Jitka Špeciánová, výzkumná pracovnice oddělení trhu práce RILSA a odborná asistentka VŠE v Praze, hovořila o dopadech technologického pokroku, a zejména umělé inteligence, na trh práce. Ve své přednášce nastínila optimističtější verzi vývoje pracovního trhu opřenou především o schopnost lidstva inovovat a přizpůsobovat se novým podmínkám. Třetím panelistou festivalového bloku Budoucnost práce byl Ivo Bystřičan, režisér dokumentárních filmů (např. i série Industrie o průmyslových dějinách českých zemí), ale rovněž vystudovaný sociolog, který dříve působil i na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Moderace se ujal filozof Michael Hauser, který je mimo jiné členem Vědecké rady RILSA.