Robin Maialeh hostem Vědecké rady AV ČR

Robin Maialeh hostem Vědecké rady AV ČR

05. 06. 2024

Ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) Robin Maialeh byl pozván na jednání Vědecké rady Akademie věd ČR, aby prezentoval poznatky ze svého víceletého výzkumu nerovností.

Předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran v úvodu vyzdvihl významný kvalitativní posun činnosti RILSA v posledních letech. Následovala přednáška ředitele RILSA Robina Maialeh, ve které představil svůj výzkum ekonomických nerovností doma i ve světě. Přednáška se soustředila především na nástroje hospodářské politiky, jimiž lze míru nerovností ve společnosti efektivně regulovat. Navazující diskuse otevřela několik dalších výzkumných otázek a podnětů, které budou předmětem dalšího výzkumu RILSA.