Ředitel RILSA v panelu Graduate Tracking Workshop

Ředitel RILSA v panelu Graduate Tracking Workshop

31. 05. 2024

Ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) Robin Maialeh byl tento týden pozván do panelu v rámci workshopu, který se zabýval kariérními drahami absolventů vysokých škol.

Workshop pořádala Vysoká škola ekonomie a managementu ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, jejíž představitel Michael Hofer odprezentoval rakouský systém monitoringu absolventů.

Robin Maialeh se zaměřil na pracovní podmínky jednotlivých vzdělanostních skupin, kvalifikační a oborovou strukturu českého trhu práce, a to vše v kontextu mezinárodních srovnání.

Diskutovány byly dále možnosti ustavení národního systému sledování kariérních drah absolventů v České republice, sdílení příkladů dobré praxe z rakouské strany a v neposlední řadě i rozšíření započínající spolupráce v této oblasti mezi RILSA a CSVŠ o další instituce.