Pozvánka na prezentaci výstupů projektu „Motivace k dobrovolnictví a pomoci při řešení krizí v zemích V4“

Pozvánka na prezentaci výstupů projektu „Motivace k dobrovolnictví a pomoci při řešení krizí v zemích V4“

30. 05. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve odborníky i širší veřejnost na prezentaci výstupů projektu, v němž konsorcium pěti výzkumných ústavů analyzovalo filantropii v zemích V4 během války na Ukrajině.

Výsledky by měly pomoci při řešení budoucích krizí díky poznatkům získaným v oblasti sociální integrace, dobrovolnictví a charitativního dárcovství.

Praktickým cílem projektu je poskytnout neziskovým organizacím, obcím a podnikatelskému sektoru informace o tom, jak přispět k sociálnímu smíru zachováním výhod dobrovolnictví, začleněním uprchlíků do společnosti, integrací do trhu práce a připraveností na řešení budoucích krizí.

Výstupy projektu nabízejí také empirické kauzální důkazy o faktorech vysvětlujících dobrovolnictví a charitativní dárcovství v kontextu ukrajinské uprchlické krize v zemích V4.

Termín konání: v pondělí 10. června 2024 od 15 do 17 hod.

Místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

(Jankovcova 23, Praha 7)

Forma: osobní účast

Registrace účasti: https://vyzkum.vupsv.cz/remark_scripts/rws5.pl?FORM=regsmd

(účast na semináři prosím potvrďte nejpozději do 8. června)