Závěrečná konference k projektu Increasing Capacity of the Trade Unions in the Czech Republic

Závěrečná konference k projektu Increasing Capacity of the Trade Unions in the Czech Republic

17. 04. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) zve odborníky i širší veřejnost na závěrečnou konferenci k projektu Increasing Capacity of the Trade Unions in the Czech Republic, který byl realizován s podporou z Norských fondů.

Partnerem tříletého projektu RILSA byla norská výzkumná organizace Fafo. Cílem projektu bylo navrhnout možné strategie pro stabilizaci a případné posílení členské základny odborových organizací.

Na základě hloubkových rozhovorů a reprezentativního dotazníkového šetření byly mezi odborově neorganizovanými zaměstnanci i mezi stávajícími členy odborů identifikovány motivátory i bariéry vstupu do odborů. Výzkum se zaměřil také na legislativní a institucionální překážky, respektive možnosti kolektivního zastupování osob podnikajících na vlastní účet. Zjištění jsou zde rovněž doplněna o analýzu postojových otázek z výběrového šetření.

Výstupy, které představíme na konferenci, mimo jiné ukážou to, že během posledních deseti let došlo v České republice k výraznému poklesu podílu odborově organizovaných zaměstnanců, a to z 32 % na 13 %. Odbory se však stále stabilně těší důvěře cca dvou pětin obyvatel a zhruba 11 % zaměstnanců uvažuje o vstupu do odborů. Prezentace doloží také to, že i sebezaměstnaní mají poměrně silný potenciál odborově se organizovat.

Termín konání konference: v úterý 30. dubna 2024 od 13 hod.

Místo: Rosmarin Business centrum (Dělnická 213/12, Praha 7), konfer. místnost v 1. patře

Forma: hybridní

Registrace účasti zde.

Účast na konferenci, prosím, potvrďte nejpozději do 26. dubna.

Předem všem děkujeme za šíření pozvánky.