Výzkumné pracovnice z RILSA na mezinárodní konferenci o rodinné politice

Výzkumné pracovnice z RILSA na mezinárodní konferenci o rodinné politice

25. 04. 2024

Již 23. ročník mezinárodní konference o rodinné politice se uskutečnil v úterý 23. dubna 2024 v jednacím sále Senátu ČR. Pořádaly ji Výbor pro sociální politiku Senátu PČR, Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP a Národní centrum pro rodinu. Akce se letos věnovala tématu „Rodinná politika a překážky, které komplikují rodinám život“.

Ani v letošním roce na konferenci nechyběly zástupkyně Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Mezi přednášejícími z řad českých i zahraničních odborníků představily výsledky vědecké práce RILSA socioložky Jana PaloncyováOlga Nešporová.

Jana Paloncyová vystoupila v úvodu konference s příspěvkem zaměřeným na potřebu primární prevence. Opřela se přitom o výsledky četných studií realizovaných týmem rodinné politiky RILSA v období od roku 2020 s důrazem na Zprávu o rodině 2023. J. Paloncyová zmínila jak vybrané údaje z demografických statistik, tak téma potřebné dostupnosti podpůrných služeb pro rodiny, které se ocitnou v krizové situaci.

Olga Nešporová se v odpoledním bloku věnovala především tématu otcovství, dělby rolí v rodinách a možnostem slaďování osobního a profesního života žen i mužů. Také ona vycházela z kvalitativních a kvantitativních výzkumů realizovaných RILSA v posledních letech.

Vystoupení obou výzkumnic z RILSA vzbudilo u přítomných v plném sále zájem a položilo základ zajímavé diskusi o současných problémech českých rodin a potřebě přijetí četných opatření s cílem pomáhat rodinám tyto problémy co nejlépe zvládat.

Odkaz na publikace RILSA z oblasti rodinné politiky zde.