Robin Maialeh hostem Katedry veřejné a sociální politiky ISS FSV UK

Robin Maialeh hostem Katedry veřejné a sociální politiky ISS FSV UK

30. 04. 2024

Ředitel RILSA Robin Maialeh přijal pozvání od čelného představitele české veřejné politiky prof. Martina Potůčka, aby vystoupil v rámci jeho předmětu Sociální problémy a veřejná politika. Kurs je vyučován na Katedře veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK.

Předmětem přednášky Robina Maialeh byly především dopady veřejných politik na socioekonomické nerovnosti. Součástí prezentace byl i jeho nedávno publikovaný příspěvek k majetkovým nerovnostem, o kterém prof. Martin Potůček uvedl, že se jedná v českých podmínkách o unikátní výzkum přinášející podstatné impulsy pro změny ve veřejné politice.

Prof. Martin Potůček je uznávanou autoritou v oblasti veřejné politiky a jeho texty jsou po desítky let základní literaturou daného oboru. Absolvoval Masarykovu univerzitu a London School of Economics and Political Science. V roce 1998 byl jmenován prvním profesorem nově ustaveného oboru Veřejná a sociální politika. Působil jako poradce ministrů práce a sociálních věcí, předsedů vlád a rovněž byl předsedou tzv. „Potůčkovy důchodové komise“. 

Těšíme se na další plodnou spolupráci!

Výběr z publikovaných prací prof. M. Potůčka:

Experts as researchers and policy actors: Czech pension reform. International Journal of Social Welfare, January. 2023, 32(1), 58–66.

Anatomie komunismu: Skutečný příběh jedné rodiny / Anatomy of Communism: True story of one family. Praha: Karolinum, 2022.

Pension Systems´ Privatisation in Central and Eastern Europe. Problemy Polityki Spolecznej. 2020, 48(1), 41–51.