RILSA hledá respondenty/-ky z řad osvojitelů/-ek

RILSA hledá respondenty/-ky z řad osvojitelů/-ek

05. 03. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) je realizátorem projektu „Naplňování potřeb osvojených dětí a osvojitelů“. Cílem výzkumu je zjistit zkušenosti osvojitelů/-ek s procesem osvojení a identifikovat jejich potřeby. Pro online dotazníkové šetření aktuálně hledáme osvojitele/-ky: muže i ženy v současnosti pečující o minimálně jedno osvojené nezaopatřené dítě.

Výstupy z tohoto výzkumného projektu poslouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí při tvorbě opatření ve prospěch osvojitelských rodin. Projekt přinese důležité informace pro všechny, kteří s těmito rodinami pracují či se jim snaží pomáhat.

Vyplnění dotazníku probíhá online, je anonymní a veškeré informace, které nám poskytnete, považujeme za striktně důvěrné.

Uvědomujeme si, že náš dotazník je poměrně rozsáhlý. Jestliže ale chceme podat co nejvěrnější obraz potřeb osvojitelů/-ek a zmapovat úskalí, se kterými se v jednotlivých fázích procesu osvojení potýkají, musíme se ptát na všechny zkušenosti. Prosíme tedy, udělejte si na náš dotazník čas. Velmi tím pomůžete k získání reálného obrazu o potřebách osvojitelských rodin. Aby pro Vás bylo vyplňování dotazníku co nejpohodlnější, je možné odpovídání kdykoli přerušit a vrátit se k němu později.

Online dotazník pro osvojitele/-ky najdete zde.

Leták s výzvou k účasti na dotazníkovém šetření (za jeho šíření předem děkujeme) najdete zde:

V případě zájmu o bližší informace o výzkumu nás kdykoli kontaktujte.

Za účast v našem dotazníkovém šetření Vám velice děkujeme!

Za výzkumný tým se na Vámi vyplněné dotazníky těší

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA (leona.hozova@rilsa.cz, tel. 603 519 766)

Mgr. Naděžda Křečková, Ph.D. (nadezda.kreckova@rilsa.cz, tel. 739 672 326)