Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumných pracovnic z RILSA: o sebezaměstnaných

Nová publikace Eurofoundu s přispěním výzkumných pracovnic z RILSA: o sebezaměstnaných

13. 03. 2024

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Nová výzkumná zpráva Eurofoundu Self-employment in the EU: Job quality and developments in social protection (2024) se zabývá sebezaměstnanými v Evropské unii a vývojem jejich sociální ochrany, a to zejména s ohledem na dopady koronavirové pandemie. Za Českou republiku se na publikaci podílely Jana Váňová a Soňa Veverková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Pracovní podmínky sebezaměstnaných jsou ve srovnání s těmi zaměstnaneckými zpravidla horší. To se naplno projevilo i během pandemie covidu-19. I když unijní státy poskytovaly sebezaměstnaným, kteří často museli své podnikání kvůli protipandemickým opatřením omezit či pozastavit, poměrně širokou nabídku kompenzací (v ČR to bylo, jak známo, ošetřovné pro OSVČ, kompenzační bonus pro OSVČ, COVID Kultura atd.), podle studie Eurofoundu se sebezaměstnaným během pandemie vedlo finančně hůře než zaměstnancům.

V mnoha zemích EU je na základě zkušeností s dopady koronavirové pandemie věnována sebezaměstnaným větší pozornost a objevují se i legislativní úpravy, které by jim měly poskytovat větší sociální jistoty.

Plná verze výzkumné zprávy Eurofoundu Self-employment in the EU: Job quality and developments in social protection jedostupná zde.