Vláda ČR na dnešním jednání vzala na vědomí Zprávu o rodině 2023

Vláda ČR na dnešním jednání vzala na vědomí Zprávu o rodině 2023

28. 02. 2024

Zprávu o rodině 2023, kterou pod vedením Jany Paloncyové zpracovalo výzkumné oddělení rodinné politiky RILSA, dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka předložil vládě.

Zpráva syntetizuje dostupná data a poznatky v oblasti rodinného chování za poslední tři roky v návaznosti na předchozí Zprávy o rodině z let 2020 a 2017. Současně představuje výsledky unikátního šetření zaměřeného na životní podmínky rodin s dětmi.

V analyzovaném období 2020–2023 se v životě rodin projevila obzvlášť závažně pandemie covidu-19 a ekonomická krize spojená s válkou na Ukrajině, s energetickou krizí a inflací. Dopady jsou zřejmé nejen u sólo rodičů, ale i u úplných rodin, zejména těch s více dětmi. Nejvíce zatěžující jsou pro rodiny výdaje na potraviny a bydlení. V první fázi reagovaly rodiny na krizi omezováním rodinných volnočasových aktivit, postupně se přidalo šetření na energiích a potravinách, ale i ome­zení výdajů týkajících se dětí, jako jsou ty na oblečení, obuv či na dětské volnočasové aktivity. Rodiny rovněž mnohdy hledají další zdroj příjmů; přibylo také žadatelů o sociální dávky.

Státní podpora rodin by měla mít komplexní podobu: od podpory pracovního trhu přes dávkový a daňový systém, služby pro rodiče i další pečující osoby až po oblast finančně dostupného bydlení.

Studie Zpráva o rodině 2023 je významným podkladem pro koncepční a strategickou činnost nejen Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i samospráv či neziskových organizací v České republice.

Celé znění Zprávy o rodině 2023 je k dispozici zde.

Tisková zpráva MPSV je k dispozici zde.

V nejbližších týdnech budou podrobné závěry představeny na veřejném semináři. O termínu jeho konání budeme včas informovat na webových stránkách a sociálních sítích RILSA.