Nový RILSA Policy Brief k vývoji české ekonomiky

Nový RILSA Policy Brief k vývoji české ekonomiky

26. 01. 2024

Poradní orgán české vlády NERV tento týden představil soubor prorůstových opatření, která mají pomoci oživit českou ekonomiku. Jednou z klíčových oblastí je v tomto ohledu trh práce. Proto výzkumníci z RILSA Robin Maialeh a Umut Ünal zkonstruovali tzv. Beveridgeovu křivku pro Českou republiku. Na základě toho vedou diskusi, jakým směrem by se měla ubírat hospodářsko-politická opatření v České republice.

Autoři Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) ve svém novém policy briefu varují zejména před souběhem fiskální a monetární restrikce za situace setrvalého poklesu spotřeby domácností. 

Citujeme z policy briefu Úvahy o vývoji české ekonomiky: poznatky z Beveridgeovy křivky: „Současná kombinace měnových a fiskálních restrikcí nezanedbatelně ohrožuje ekonomickou trajektorii České republiky. Inflace je tažena především cenově neelastickými položkami spotřebního koše, jejichž ceny jen minimálně (a nepřímo) reagují na úpravy úrokových sazeb. Proto se udržované vysoké úrokové sazby mohou ukázat jako nedostatečné jak z hlediska zmírnění inflace, tak zároveň jako překážka ekonomického růstu. Konsolidační balíček zavedený na začátku roku 2024 v důsledku obav o stav veřejných financí pravděpodobně dále podváže agregátní poptávku, a tím i celkový ekonomický růst. Potenciální dopad na trh práce, včetně mírného zvýšení míry nezaměstnanosti, pak může ohrozit konvergenci české mzdové úrovně s úrovní mezd v EU-15, a tím potenciálně neutralizovat pozitivní výhled reálných mezd ve střednědobém horizontu“. 

Volně dostupná plná verze policy briefu Úvahy o vývoji české ekonomiky: poznatky z Beveridgeovy křivky.

Zveřejňujeme rovněž anglickou verzi téhož policy briefu.