Nový projekt RILSA s podporou Technologické agentury ČR

Nový projekt RILSA s podporou Technologické agentury ČR

30. 01. 2024

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) řeší nový projekt – „Fenomén EAN (týrání, zneužívání a špatného zacházení se seniory) v kontextu sociálních služeb v ČR: inovace v detekci, prevenci a péči“. Projekt, na kterém RILSA spolupracuje s Gerontologickým institutem, o. p. s, je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu SIGMA.

RILSA projektem reaguje na rostoucí zájem o lidskoprávní agendu v seniorské politice. V úzké spolupráci s aplikačním garantem – MPSV – se pokusí nově nastavit způsoby řešení závažného společenského problému EAN. RILSA navazuje na výsledky projektu MUNI RESTABUS, který popsal, že špatným zacházením, týráním, zanedbáváním a podrýváním důstojnosti trpí v ČR ročně přes 30 % seniorů a seniorek starších 65 let.

Díky podpoře od TA ČR usiluje RILSA o metodologické inovace a zmapování společenského klimatu v dané oblasti. Jejím důležitým aspektem je i to, že řada seniorů, kteří EAN trpí v komunitě, ve svém domově a sousedství nebo ve veřejném prostoru, se dříve nebo později stává klienty různých typů sociálních a zdravotních služeb. Proto Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v rámci tohoto projektu také povede dialog s profesionály v příslušných oborech o tom, jak poskytovat potřebným lidem pomoc se znalostí nejnovějších poznatků o fenoménu EAN.

Mezi výstupy projektu vedeného socioložkou Lucií Vidovićovou budou jak vědecké texty, tak praktické metodiky. Tematicky zahrnují např. snahu o odhad společenských nákladů, analýzu mediálního diskurzu nebo kvalitativní výzkum mezi poskytovateli sociálních služeb. Projekt teprve začíná, ale první předběžné výsledky by tým měl přinést již koncem roku 2024. Jedním z důležitých výstupů je totiž i práce v odborné skupině Bezpečí seniorů, která byla ustanovena na MPSV pro podporu řešení těchto výzev, na kterých panuje široká interdisciplinární a politická shoda.

Informace o projektu Fenomén EAN (týrání, zneužívání a špatného zacházení se seniory) v kontextu sociálních služeb v ČR: inovace v detekci, prevenci a péči.