Vyjádření k tragickým událostem na FF UK

Vyjádření k tragickým událostem na FF UK

22. 12. 2023

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, instituce, která po staletí civilizuje naši společnost, se dne 21. 12. 2023 stala obětí zbabělého a nevybíravého násilí. Jménem svým i celého Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., vyjadřuji hluboké zarmoucení a upřímnou soustrast všem dotčeným.

Kolegyním a kolegům z Filozofické fakulty UK nabízíme veškerou okamžitou pomoc: zůstáváme po Vašem boku v nekončícím boji lidskosti proti barbarství.

Za RILSA

Robin Maialeh