Seminář RILSA k ekonomickým nerovnostem

Seminář RILSA k ekonomickým nerovnostem

06. 12. 2023

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) zve odborníky i širší veřejnost na seminář „Česká společnost a ekonomické nerovnosti“ (6. prosince 2023 od 14 hod., Praha, Kampus Hybernská, E.1 Sál).

Seminář představí výsledky dvou – v českém kontextu výjimečných – studií RILSA o přehlížených aspektech české nerovnosti. Autoři Robin MaialehFilip Červenka představí svá zjištění a v závěru semináře bude ponechán prostor pro diskusi.

Zájemcům předem nabízíme průvodní text, který stručně představuje téma, metodologii a hlavní závěry studií, jež budou podrobněji prezentovány na veřejném semináři.