Pozvání ředitele RILSA na University of Sheffield

Pozvání ředitele RILSA na University of Sheffield

19. 12. 2023

Pod záštitou prof. Jasona Heyese, ředitele Center for Decent Work na University of Sheffield, a ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce (ILO) se v minulém týdnu uskutečnil workshop ,,Effectiveness, Accountability and Inclusiveness in Labour Administration“.

Mezi pozvanými hosty byl kromě zástupců evropských univerzit, národních výzkumných ústavů a zástupců ILO i ředitel RILSA Robin Maialeh. Jako jediný zástupce České republiky vystoupil v panelu Academic research and evidence based policy making, a to s příspěvkem The role of specialized national research institutes, ve kterém se věnoval prohlubování spolupráce mezi výzkumem a decizní sférou.

Nejdůležitější závěry se týkaly propojování nezávislého základního a aplikovaného výzkumu a posilování úlohy národních výzkumných ústavů. Neoddělitelnou otázkou bylo rovněž financování národních ústavů, které s ohledem na stále klesající podíl výdajů na vědu a výzkum v České republice bude představovat další rizika oslabení konkurenceschopnosti českých resortních výzkumných pracovišť na poli evropského výzkumu.