Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním z RILSA

Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním z RILSA

01. 12. 2023

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik.

Výzkumná zpráva Eurofoundu Representativeness of the European social partner organisations: Professional football sector přináší informace umožňující posoudit reprezentativnost aktérů zapojených do evropského odvětvového sociálního dialogu, tentokrát v sektoru profesionálního fotbalu. Za Českou republiku se na nové publikaci Eurofoundu podílel Mgr. Aleš Kroupa z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA).

Reprezentativnost sociálních partnerů legitimizuje jejich právo být konzultován a účastnit se evropského odvětvového sociálního dialogu, tedy vyjednávat kolektivní dohody.

Ze zjištění nové studie Eurofoundu vybíráme, že v roce 2021 bylo v EU27 asi 30 000 profesionálních fotbalistů/-ek. Zhruba 2 000 z nich byly ženy (7 %). V devíti členských států Evropské unie nebyly ve sledovaném období registrovány žádné profesionální fotbalistky, například v Řecku, Irsku nebo na Slovensku (v České republice ano).

Plná verze výzkumné zprávy Eurofoundu Representativeness of the European social partner organisations: Professional football sector